Soğuk oda

Soğuk Oda özel olarak gıda maddelerinin normal şartlarda saklanması,  Son kullanım süresine kadar saklanabilmesi için ihtiyaca uygun şartlarda soğutulan ve nem durumu kontrol edilen.
Soğuk Oda

Soğuk oda;belirli yerlerden veya noktalardan toplanan ürünler,satılmak için saklama amaçlı depolanan ürünlerin + 15°C veya -25°C de belirli bir süre korunması için tasarlanan odalardır.

Soğuk Oda özel olarak gıda maddelerinin normal şartlarda saklanması,  Son kullanım süresine kadar saklanabilmesi için ihtiyaca uygun şartlarda soğutulan ve nem durumu kontrol edilen.

Dış ortam sıcaklığı ve uygun nem oranından yalıtılmış mahaller olarak tanımlanabilir. Soğuk oda deposu için tüm dünya ülkelerin mutabık kaldığı 4 ana unsur vardır.

  1. Soğuk oda izolasyonu
  2. Ürünlerin ihtiyacına göre yeterli depolama alanı
  3. Odaya koyulacak ürüne göre uygun depo

Soğuk oda İzolasyonu

Soğuk Oda`da uygun bir izolasyon olmazsa,ürünleri saklayan kişi için işletme maliyetleri artacağı gibi soğuk zincirde oluşacak kırılma,

Yani herhangi bir soğuk kırılmasından dolayı meydana gelebilecek düşük soğukluk yüzünden zararlı bakteri ve küf mantarı oluşumuna neden olur.

Bu nedenden dolayı oluşacak bakteriler insan sağlığında ciddi zararlara yol açabilir. Ürünler üzerinde ısı farklılığından oluşan kötü huylu bakteriler ürünlerin lezzetinin de bozulmasına neden olurlar.

Ürünlerde oluşan bakteri ve lezzetin bozulmaya başlamasından dolayı çok uğraşarak önem verip kaliteli ürün alıp veya üretimini yaptığınız,

epoladığınız ürünlerin kalitesiz ve lezzetsiz bir ürün haline gelmesine sebep olmaktadır.

Bunun için soğuk oda’nın Yüksek izolasyon değeri olan Poliüretan sandviç panellerin kullanılması, doğru kalınlıkta bir yalıtım ile güvenilir bir çözüm olacaktır.

Ürünlerin ihtiyacına göre yeterli depolama alanı

Soğuk odada veya soğuk hava depolarında saklanacak ürünlerin bir arada ve birbirlerini etkilemeyen ürünler olmasına dikkat edilmelidir..

Ürünlerin bulunduğu ortamın iyi bir hava sirkülasyonu olması şarttır.Bunun için en uygun olan raf kullanmak ve uygun bir şekilde depolama yapılmalıdır.

Palet ile yükleme halinde, duvarlardan en az 15 cm ve palet aralarında en az 10 cm boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır. Koyulacak ürüne göre soğuk odanın büyüklüğü hesaplanmalıdır.

Odaya koyulacak ürüne göre uygun depo

Soğuk oda veya soğuk hava depoların bu tür yerlerin temel amacı doğrudan ürünü muhafaza etmektir.Böylelikle ürünün raf ömrü ve kalitesi korunabilmektedir.

Gıda depoları özellikleri işlenmiş, işlenmemiş ürün çeşidine göre çok çeşitleri bulunmaktadır. Tüm gıda maddelerinin yanı sıra kimyasal, medikal ürünlerin uygun koşullarda saklanabilmesi,

Sandwich panellerle kurulan odalarla mümkün olabilmektedir.Soğuk oda ve soğuk hava depoları grossmarket, hipermarket, süpermarketlerde kullanılan muhafaza depoları,

Her türlü otel, restoran, yurt ve konaklama tesisleri, süt, süt mamulleri işleme ve muhafaza tesisleri, et ve et ürünleri işleme ve muhafaza tesisleri, sebze, meyve ve her türlü gıda maddeleri işleme tesisleri.

Sanayi tipi soğutma, saklama ve donmuş muhafaza sistemleri, laboratuar ve hastaneler, deniz mahsulleri muhafaza ve işleme tesisleri, dondurma ve dondurulmuş gıda maddeleri işleme tesisleri,

Pastane, unlu mamul üretim tesis ve işletmeleri, çikolata, yağ ilaç, tıbbi malzeme depolama ve muhafaza tesislerinde kullanılmaktadır.